Notka ze spotkania 12 czerwca 2015, Gdynia

W w/w dniu na terenie Pomorskiego Parku Naukowo Technicznego w Gdyni, odbyło się kolejne spotkanie członków Bałtyckiego Klastra Turystyki Zdrowotnej, oraz zaproszonych gości.
Przebieg spotkania:

 1. Pani Hanna Burno powitała zebranych gości oraz członków BKTZ, przedstawiając program spotkania, oraz informując zebranych o podjętych działaniach Klastra zrealizowanych w okresie od ostatniego spotkania członków (spotkania, rozmowy m.in. z Polską Izbą Turystyki o/Pomorski, English Unlimited itp. ). Poddano pod dyskusję ewentualny udział Klastra w tegorocznym Jarmarku Dominikańskim, ze stoiskiem promocyjnym. W trakcie dyskusji zrezygnowano z takiej formy promocji Klastra, na rzecz ewentualnego przygotowania ulotki informacyjnej o zadaniach BKTZ i członkach z ich ofertą, i kolportaż tego materiału na stoisku Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Przedstawiła również założenia dot. Ewentualnych Projektów Unijnych, w których Klaster mógłby wziąć udział. Następnie p.Burno oddała głos zaproszonym gościom i przedstawicielom BKTZ.
 2. Pani Anna Kozłowska z English Unlimited z Sopotu, przedstawiła propozycję zorganizowania na potrzeby członków Klastra, cyklu szkoleń językowych, dedykowanych na potrzeby kadry oraz pracowników (w celu podnoszenia kwalifikacji w zakresie obsługi turysty zainteresowanego ofertami zdrowotnymi i medycznymi) w woj. pomorskim. Przedstawiła również program w zakresie szkoleń językowych, realizowany obecnie przez Urzędy Pracy, zapraszając do korzystania z niego.
 3. Pani Dorota Solochewicz – Dyrektor/Komisarz m.in. Gdańskich Targów Turystycznych, przedstawiła założenia tegorocznej edycji Targów „Uroda” (3-4 sierpień b.r) , zapraszając do wzięcia udziału w w/w imprezie przedstawicieli Klastra, ze stoiskiem. Zaproponowała z tego tytułu specjalną cenę w wysokości 150 zł/m kw. powierzchni (cena netto). Należy rozważyć ewentualne uczestnictwo w tej imprezie wystawienniczej, w postaci wykupienia stoiska promocyjnego. Jednocześnie poinformowała, iż jest w trakcie przygotowań do zorganizowania atrakcyjnego pobytu w trakcie targów, dla grupy kilkudziesięciu kobiet z Kalainingradu. Zaproponowano, aby członkowie Klastra włączyli się w tą inicjatywę, i zorganizowali dla tej grupy m.in. studdy-tour, po obiektach, ośrodkach itp. – członków BKTZ.
 4. Pan Dr Jacek Olszewski-Strzyżowski, przedstawił zebranym założenia (projekty) najbliższych działań promocyjnych Klastra m.in.:
  a) Zorganizowane cyklicznych imprez (corocznych) promujących potencjał członków Klastra:
  I) „Dent Days” – oferta promocyjna skierowana do turysty zwłaszcza skandynawskiego, jak i turysty krajowego, związana z cyklicznymi, krótkimi pobytami (weekend) w woj.pomorskim, w celu skorzystania z oferty dentystycznej. Partnerami byli by członkowie Klastra (obecni i przyszli): kliniki dentystyczne, gabinety, obiekty noclegowe, restauracje, atrakcje, przewoźnicy (lotnisko, Stiena-Line, korporacje taksówkarskie itp.). Turysta zagraniczny miałby do wyboru kilka opcji oferty – od najbardziej rozbudowanej (np. transfer z/do lotniska, promu/hotel + zabieg dentystyczny +restauracja+atrakcja itp.) po pobyt samodzielny (wyłącznie zabiegi). Partnerami do promocji byłyby: PROT, Urząd Marszałkowski, Urzędy Miast, PIT o/Pomorski itp. Impreza odbywałaby się w okresie wrzesień/październik/listopad.
  II) „Pomorskie Free Activ Days” – oferta promocyjna (coroczna) skierowana do turysty krajowego i zagranicznego, związana z korzystaniem z różnorodnej oferty w zakresie zdrowia, urody, aktywności fizycznych, rekreacyjnych, turystycznych w woj.pomorskim. Czas trwania oferty 1 lub 2 tygodnie, w którym to okresie turysta mógł korzystać z całej gamy w/w ofert po obniżonych cenach. Partnerami byli by członkowie Klastra (obecni i przyszli): kliniki dentystyczne, gabinety, obiekty noclegowe, restauracje, atrakcje, hotele, obiekty Wellnes& Spa, przewoźnicy itp. Partnerami do promocji byłyby: PROT, Urząd Marszałkowski, Urzędy Miast, PIT o/Pomorski itp. Impreza odbywałaby się w okresie do wyboru wrzesień/październik/listopad.
  b) Zorganizowanie cyklu szkoleń na „Opiekuna Turysty Zdrowotnego i Medycznego” (Concierge/Rezydent – nazwa do dyskusji), który po zaliczeniu profesjonalnego odpłatnego kursu (z zakresu m.in. turystyki, podstawowej opieki medycznej, specyfiki obiektów/podmiotów, szkolenia językowego) organizowanego przez BKTZ, byłby do dyspozycji członków Klastra. Kurs kończyłby się egzaminem i udziałem w praktykach oraz byłby przez Klaster certyfikowany. Czas trwania kursu: ok 2/3 miesiące, prowadzony przez profesjonalnych trenerów. Partnerami byłyby: PROT, Urząd Marszałkowski, PIT o/Pomorski itp. Termin zorganizowania pierwszego kursu (do dyskusji – po zorganizowaniu szczegółowego planu szkoleń, trenerów, miejsca itp.).
  c) działania komercyjne Klastra, polegające na m.in. odpłatnych badaniach, konsultacjach skierowanych na rynek usług turystycznych w woj.pomorskim i w kraju, z zakresu m.in. wsparcia i doradztwa w zakresie hotelarstwa i usług Spa&Wellness. Zadania takie , za pośrednictwem Klastra realizowały by Pani Dr inż. Aleksandrę Grobelną oraz Dr inż. Katarzynę Biełuszko, reprezentujące Akademię Morską w Gdyni.
 5. Pani Dr Ewa Matuska przedstawiła informacje nt. funkcjonowania i pozyskiwania ewentualnych projektów w ramach RPO oraz środków z programów związanych z Morzem Bałtyckim (np. w Słupsku realizowany jest projekt „Pomerania Spotyka Skandynawię” co może być dla nas inspiracją). Sprawy ewentualnych projektów nadal będzie monitować.
 6. Pan Tomasz Drozdowski podał informacje nt. finasowania funkcjonowania klastrów. Poinformował, że na razie brak jest konkretnie dedykowanych funduszy UE ze wskazaniem na działalność klastrów. Najodpowiedniejsze i najszybciej dostępne byłyby programy sieciowe (np. Europa Dla Obywateli, który rusza we wrześniu b.r). Inne projekty przydatne na potrzeby Klastra to m.in. takie które dotyczą badań rynkowych, diagnozy nowych segmentów odbiorców zainteresowanych ofertami zdrowotnymi, medycznymi. Ważne jest poszukiwanie partnerów NGO (np. wokół Bałtyku). Poinformował zebranych , że będzie na bieżąco monitorować ewentualne projekty/programy na potrzeby Klastra.
 7. Pan Maciej Dzierżanowski z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku, podzielił się swoimi doświadczeniami związanymi z inicjatywami klastrowymi. Zachęcał do samofinansowania działań Klastra, wskazał także na potrzebę poszukiwania przez BKTZ takich projektów, które mają charakter międzynarodowy, jako sposób wyjścia na rynki zewnętrzne. Zaznaczył, że może wejście w projekty z zakresu promocji branży eksportowej, będą dobrym sposobem na uzyskania funduszy (prawdopodobnie takie projekty będą w najbliższym czasie ogłaszane). Poinformował zebranych , że będzie także na bieżąco monitorować ewentualne projekty/programy które będą przydatne dla BKTZ.
 8. Pan Włodzimierz Misztal reprezentujący „Fabrykę Zdrowego Snu” z Gdańska (nowy członek Klastra), zaprezentował ofertę skierowaną zwłaszcza do obiektów noclegowych/hotelowych, związaną z przystosowaniem tych obiektów do potrzeb turystów mających problemy alergiczne. Pan Misztal przedstawił założenia zw. z czyszczeniem materacy hotelowych, materacami i pokrowcami antyalergicznymi (w systemie Evolon z Niemiec) oraz z pochłaniaczami tzw. smogu elektromagnetycznego (też na potrzeby m.in. hoteli i obiektów noclegowych). Systemy te w sposób znakomity podnieść mogą komfort wypoczynku turysty, korzystającego z ofert noclegowych w woj. pomorskim. Województwo pomorskie w tym momencie, byłoby prekursorem w/w ofert na rynku krajowym.

Na tym spotkanie zakończono, a następny termin spotkania ustalono na 9 lipca o godzinie 10 (na prośbę wielu osób) w PPNT w Gdyni.
Wszystkie osoby proszone są o przesyłanie pomysłów dotyczących nowych produktów turystycznych mailem oraz do telefonicznego kontaktu z Hanną Burno w celu omawiania pomysłów, planowanych projektów. Koncepcję oraz harmonogram nowych produktów turystycznych oraz udziału Klastra w targach „Uroda” powinniśmy opracować do 15 lipca. Na bieżąco informacje będą publikowane na klastrowej stronie i Facebooku.
Dziękujemy gościom spotkania za merytoryczny wkład oraz członkom Klastra za udział i zaangażowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *