Potrzeby edukacyjne w krajowej turystyce – badania ankietowe

Szanowni Państwo,

zwracamy się do Państwa z propozycją współpracy i przeprowadzenie wspólnie badania potrzeb edukacyjnych w krajowej turystyce.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Turystyce, która reprezentujemy, została powołana przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla potrzeb sektora turystyki celem podjęcia działań dostosowawczych sektora edukacji do potrzeb firm turystycznych. Realizatorami tego przedsięwzięcia jest Szkoła Główna Handlowa, ZPT Lewiatan oraz Instytut Turystyki w Krakowie sp. z o. o.

W tym celu podejmujemy pierwsze ogólnopolskie badanie opinii mające na celu określenie luki kompetencyjnej na krajowym rynku turystycznym i chcemy je zrealizować wspólnie z Państwem. W 2018 r.  – wychodząc naprzeciw propozycji PARP –  przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych w waszych firmach w oparciu o które zaproponujemy szkolenia jakie państwo autentycznie będziecie potrzebować dla swoich kadr (z dofinansowaniem ze środków UE).

Jednocześnie chcemy zaznaczyć, że celem badań jest uzyskanie opinii pracodawców i ekspertów rynku turystycznego na temat wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z podziałem na poziom:

  1. POTRZEBNY pracownikowi w turystyce – lewa kolumna
  2. FAKTYCZNY jaki posiadają kandydaci i młodzi pracownicy – prawa kolumna

Ankieta jest skierowana do ekspertów rynku turystycznego oraz kadry zarządzającej firmami świadczących usługi na rzecz turystów: biur podróży, obiektów zakwaterowania, gastronomii hotelowej, pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz obiektów noclegowych świadczących usługuj Wellness & Spa oraz uzdrowiskowe (samodzielnie lub w ramach obiektu noclegowego). W przypadku, gdy firma prowadzi więcej niż jeden rodzaj działalności prosimy o wypełnienie ankiety dla KAŻDEGO RODZAJU DZIAŁALNOŚCI ODDZIELNIE. Wynika to z różnorodnych potrzeb edukacyjnych potrzebnych pracownikowi w procesie świadczenia usług w turystyce.

Ankietę można wypełnić on–line na stronie ankietaitk.pl

Wyniki badania będą przesłane na Państwa adres e mailowy lub udostępnione na stronie internetowej Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Turystyce: www. biznesdlaedukacji.parp.gov.pl.

Dziękujemy za udział w badaniu i liczymy na dalszą współpracę.

Z poważaniem,

Przewodnicząca Rady – Prof. dr hab. Hanna Zawistowska
Ekspert Sektorowej Rady  –  Hanna Burno

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *