Notka ze spotkania 22 maja 2015, Sopot

W dniu 22 maja 2015 w Sopocie, przedstawiciele Klastra, Hanna Burno – prezes Bałtyckiej Fundacji Turystyki Zdrowotnej oraz Dr Jacek Olszewski – Strzyżowski – menadżer ds turystyki Bałtyckiego Klastra Turystyki Zdrowotnej odbyli spotkanie z Wiceprezesem Polskiej Organizacji Turystycznej, Dr Bartłomiejem Walasem.
Głównymi zagadnieniami poruszanymi na spotkaniu były:

  • przystąpienie BKTZ do Konsorcjum Produktowego Polskiej Organizacji Turystycznej „Zdrowie i Uroda”,
  • pomoc POT w zakresie planowanych działań promocyjnych BKTZ, z wykorzystaniem m.in Zagranicznych Ośrodków Informacji Turystycznej POT,
  • pozyskiwanie przez Klaster informacji, wyników badań, statystyk itp. związanych z produktami turystycznymi w zakresie zdrowia, medycyny, uzdrowisk, spa i wellnes (np trendy światowe w tym zakresie), którymi dysponuje POT,
  • wspólpraca w zakresie certyfikacji krajowych usług spa i wellness.