Spotkanie członków Klastra 10 października 2016, Gdynia

Szanowni Państwo,

Zaczynamy! 10 października o godzinie 17.00 zapraszamy na spotkanie poświęcone dwóm projektom międzynarodowym, których partnerem strategicznym jest klaster. Uczestnicy spotkania dowiedzą się jaka jest idea obu projektów, rola klastra w projektach oraz jakie korzyści mogą uzyskać członkowie klastra poprzez aktywne uczestnictwo w w/w projektach międzynarodowych. Prowadzący: dr Anna Dziadkiewicz (UG, Pomorski Instytut Naukowy im. Prof. Brunona Synaka).

Spotkanie odbędzie się w PPNT Gdynia, Aleja Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia, w budynku IV, sala konferencyjna F0.17.

Zapraszam, poniżej garść wstępnych informacji:

Klaster rozpoczyna udział w międzynarodowych projektach, obecnie współpraca koncentruje się na krajach basenu Morza Bałtyckiego. Już 10 października odbędzie się pierwsze spotkanie członków Klastra w ramach pierwszego projektu „ Zrównoważony rozwój turystyki na rzecz poprawy samopoczucia w regionie Południowego Bałtyku”. Wracamy z aktywnością po wakacjach, ciesząc się z pojawiających się wyników dotychczasowej pracy. Bałtycki Klaster Turystyki Zdrowotnej jest partnerem jednego z zatwierdzonych projektów finansowanych ze środków UE: Sustainable tourism for wellbeing in the South Baltic region (SBWELL) „Zrównoważony rozwój turystyki na rzecz poprawy samopoczucia w regionie Południowego Bałtyku” (akronim SB WELL)

Głównym celem tego projektu jest przygotowanie się do złożenia dużego, kilkuletniego projektu w ramach Interreg Południowy Bałtyk na lata 2014-2020.

Projekt SB WELL prezentuje podejście holistyczne. Przede wszystkim, jego ideą jest skupienie się na rozwoju i promocji regionów turystycznych, zwłaszcza pod kątem rozwoju turystyki „zielonej”/ekologicznej, która ma znamienny wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie turystów, osób odwiedzających nasz region, Klientów Państwa przedsiębiorstw. Chcemy przede wszystkim skupić się na turystyce „wellbeing”, zaniedbywanej w Polsce i mylonej często z turystyką spa i wellness.

Należy pamiętać, że społeczeństwo XXI wieku, w wyniku nieustannej pogoni za sukcesem, zatraca wartości, uważane za najważniejsze – spokój wewnętrzny, życie w zgodzie z samym sobą, czas poświęcany rodzinie i najbliższym, czy samorozwój. Nie potrafimy wypoczywać i znaleźć wytchnienia od trudności dnia codziennego. To wszystko skutkuje dynamicznym wzrostem chorób cywilizacyjnych u coraz młodszych osób, problemami rodzinnymi i zawodowymi. Społeczeństwo tej części Europy, chcąc odpocząć, często wybiera egzotyczne destynacje, gdzie klimat i wyżywienie jest nam obce i miast wytchnienia, męczy, będąc niejednokrotnie powodem przypadłości trawiennych, zasłabnięć w wyniku gorąca lub nadmiernej wilgotności. Coraz więcej badań wskazuje, że najlepiej wypoczywamy w miejscach, skąd pochodzimy, korzystając z dobrodziejstw natury, którą się otaczamy na co dzień.

Chcąc wypromować regiony Południowego Bałtyku, zapomniane przez turystów po letnim sezonie, chcemy pokazać ich potencjał jak najszerzej grupie odbiorców.  Będzie to jednak możliwe tylko na podstawie rzetelnej oceny dostępności usług i produktów „zielonych/ekologicznych” oraz segmentu wellbeing w naszym regionie. Poza Polską przedmiotem badań będą objęte północne Niemcy, wybrzeże Litwy, Dania oraz Szwecja w ich bałtyckim obszarze.

Tak wykonana ocena pozwoli na wskazanie rekomendacji przez ekspertów, przede wszystkim z krajów skandynawskich, na temat tego, jakie są oczekiwania turystów i jak tworzyć ofertę „skrojoną na miarę” dla przyszłych klientów w zakresie turystyki wellbeing.

Kolejnym krokiem będzie zidentyfikowanie potencjalnych chętnych, którzy będą chcieli stworzyć sieć transgranicznej wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń w zakresie zrównoważonego rozwoju in. ekorozwoju [def. zrównoważony rozwój oznacza, że wzrost gospodarczy prowadzi do zwiększania spójności społecznej (w tym m.in. zmniejszania rozwarstwienia społecznego, wyrównywania szans, przeciwdziałania marginalizacji i dyskryminacji) oraz podnoszenia jakości środowiska naturalnego, m.in. poprzez ograniczanie szkodliwego wpływu produkcji i konsumpcji na stan środowiska i ochronę zasobów przyrodniczych] i turystyki wellbeing. Chętni, będą uczestniczyć w warsztatach, których celem będzie zainicjowanie współpracy pomiędzy badaczami (Uniwersytet Karola Lineusza w Kalmarze w Szwecji, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Michała Romera w Wilnie z oddziałem w Kłajpedzie, Pomorski Instytut Naukowy im. Profesora Brunona Synaka), a uczestnikami procesu i praktykami m.in. z Agencji Rozwoju Pomorza i tożsamych dla niej agencji rozwoju i agencji turystycznych w Niemczech, Szwecji i Danii, urzędami miast i gmin oraz organizacjami non-profit.

Te wszystkie działania mają stanowić solidną podstawę do stworzenia unikatowej turystyki wellbeing w regionie oraz przygotować dla Państwa optymalną ofertę, bogatą w innowacyjne produkty i usługi i zapewniającą rozwój nie tylko przedsiębiorstwom-uczestnikom projektu, ale także całemu regionowi Południowego Bałtyku.

Na obecnym etapie projektu Klaster wraz z dr Anną Dziadkiewicz (Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu UG) będzie odpowiedzialny za:

  • pomoc i wsparcie w zakresie oceny dotychczasowej sytuacji na rynku turystyki wellbeing i ekoturystyki w regionie;
  • tworzenie sieci kontaktów w zakresie turystyki wellbeing i zrównoważonego rozwoju;
  • uczestnictwo w warsztatach edukacyjnych, pogłębiających wiedzę oraz inicjowanie kontaktów pomiędzy partnerami projektu. W projekcie mogą wziąć udział tylko członkowie Klastra.

serdecznie pozdrawiam

Hanna Burno
Bałtycki Klaster Turystyki Zdrowotnej
Prezes Bałtyckiej Fundacji Turystyki Zdrowotnej

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *