Projekt „Zrównoważony rozwój turystyki na rzecz poprawy samopoczucia w regionie Południowego Bałtyku”

Szanowni Państwo,

Wracamy z aktywnością po wakacjach, ciesząc się z pojawiających się wyników dotychczasowej pracy. Jak Państwo wiedzą, Bałtycki Klaster Turystyki Zdrowotnej jest partnerem jednego z zatwierdzonych projektów finansowanych ze środków UE w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk: Sustainable tourism for wellbeing in the South Baltic region (SBWELL)/ Zrównoważony rozwój turystyki na rzecz poprawy samopoczucia w regionie Południowego Bałtyku (akronim SB WELL).

Całkowita wartość projektu to 39 862 euro.

Oś priorytetowa: Exploiting the environmental and cultural potential of the South Baltic area for the blue and green growth/ Wykorzystanie potencjału środowiskowego i kulturowego obszaru Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu.

Lider projektu: Uniwersytet Linneusza (Linnaeus University) z siedzibą w Kalmarze, Szwecja

Partnerzy projektu:

  • Pomorski Instytut Naukowy im. Profesora Brunona Synaka z siedzibą w Gdańsku,
  • Agencja Rozwoju Pomorza z siedzibą w Gdańsku
  • Bałtycka Fundacja Turystyki Zdrowotnej, koordynator Bałtyckiego Klastra Turystyki Zdrowotnej z siedzibą w Gdyni.

Projekt będzie realizowany od 1.09.2016-31.12.2016r.

Głównym celem projektu jest zbudowanie solidnych podstaw dla rozwoju terenów nadmorskich nad południowym Bałtykiem jako turystycznych destynacji opartych na zrównoważonym rozwoju w celu zdobycia przewagi konkurencyjnej tych regionów w ujęciu globalnym. W projekcie, nacisk będzie położony na wzrost świadomości potencjału danego regionu wśród turystów, mieszkańców i interesariuszy w odniesieniu do naturalnego i kulturowego dziedzictwa jak również rozwój „zielonych” usług i produktów. Realizatorzy projektu wierzą, że działania w ramach projektu SB WELL zaowocują rozpatrywaniem regionów południowego Bałtyku jako swoistej marki światowej klasy dostarczyciela wysokiej jakości usług w turystyce wellbeing.

Projekt SB WELL prezentuje podejście holistyczne. Przede wszystkim, jego ideą jest skupienie się na rozwoju i promocji regionów turystycznych, zwłaszcza pod kątem rozwoju turystyki „zielonej”/ekologicznej, która ma znamienny wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie turystów, osób odwiedzających nasz region, Klientów Państwa przedsiębiorstw. Chcemy przede wszystkim skupić się na turystyce „wellbeing”, zaniedbywanej w Polsce i mylonej często z turystyką spa i wellness.

Należy pamiętać, że społeczeństwo XXI wieku, w wyniku nieustannej pogoni za sukcesem, zatraca wartości, uważane za najważniejsze – spokój wewnętrzny, życie w zgodzie z samym sobą, czas poświęcany rodzinie i najbliższym, czy samorozwój. Nie potrafimy wypoczywać i znaleźć wytchnienia od trudności dnia codziennego. To wszystko skutkuje dynamicznym wzrostem chorób cywilizacyjnych u coraz młodszych osób, problemami rodzinnymi i zawodowymi. Społeczeństwo tej części Europy, chcąc odpocząć, często wybiera egzotyczne destynacje, gdzie klimat i wyżywienie jest nam obce i miast wytchnienia, męczy, będąc niejednokrotnie powodem przypadłości trawiennych, zasłabnięć w wyniku gorąca lub nadmiernej wilgotności. Coraz więcej badań wskazuje, że najlepiej wypoczywamy w miejscach, skąd pochodzimy, korzystając z dobrodziejstw natury, którą się otaczamy na co dzień.

Chcąc wypromować regiony Południowego Bałtyku, zapomniane przez turystów, chcemy pokazać ich potencjał jak najszerzej grupie odbiorców.  Będzie to jednak możliwe tylko na podstawie rzetelnej oceny dostępności usług i produktów „zielonych/ekologicznych” oraz segmentu wellbeing w naszym regionie. Poza Polską przedmiotem badań będą objęte północne Niemcy, wybrzeże Litwy, Dania oraz Szwecja w ich bałtyckim obszarze.

Tak wykonana ocena pozwoli na wskazanie rekomendacji przez ekspertów, przede wszystkim z krajów skandynawskich, na temat tego, jakie są oczekiwania turystów i jak tworzyć ofertę „skrojoną na miarę” dla przyszłych klientów w zakresie turystyki wellbeing.

Kolejnym krokiem będzie zidentyfikowanie potencjalnych chętnych, którzy będą chcieli stworzyć sieć transgranicznej wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń w zakresie zrównoważonego rozwoju in. ekorozwoju [def. zrównoważony rozwój oznacza, że wzrost gospodarczy prowadzi do zwiększania spójności społecznej (w tym m.in. zmniejszania rozwarstwienia społecznego, wyrównywania szans, przeciwdziałania marginalizacji i dyskryminacji) oraz podnoszenia jakości środowiska naturalnego, m.in. poprzez ograniczanie szkodliwego wpływu produkcji i konsumpcji na stan środowiska i ochronę zasobów przyrodniczych] i turystyki wellbeing. Chętni, będą uczestniczyć w warsztatach, których celem będzie zainicjowanie współpracy pomiędzy badaczami (Uniwersytet Karola Lineusza w Kalmarze w Szwecji, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Michała Romera w Wilnie z oddziałem w Kłajpedzie, Pomorski Instytut Naukowy im. Profesora Brunona Synaka), a uczestnikami procesu i praktykami m.in. z Agencji Rozwoju Pomorza i tożsamych dla niej agencji rozwoju i agencji turystycznych w Niemczech, Szwecji i Danii, urzędami miast i gmin oraz organizacjami non-profit.

Te wszystkie działania mają stanowić solidną podstawę do stworzenia unikatowej turystyki wellbeing w regionie oraz przygotować dla Państwa optymalną ofertę, bogatą w innowacyjne produkty i usługi i zapewniającą rozwój nie tylko przedsiębiorstwom-uczestnikom projektu, ale także całemu regionowi Południowego Bałtyku.

Na obecnym etapie projektu, Klaster wraz z dr Anną Dziadkiewicz (Pomorski Instytut Naukowy im. Profesora Brunona Synaka) będzie odpowiedzialny za:

  • pomoc i wsparcie w zakresie oceny dotychczasowej sytuacji na rynku turystyki wellbeing i ekoturystyki w regionie;
  • tworzenie sieci kontaktów w zakresie turystyki wellbeing i zrównoważonego rozwoju;
  • uczestnictwo w warsztatach edukacyjnych, pogłębiających wiedzę oraz inicjowanie kontaktów pomiędzy partnerami projektu.

Proszę uprzejmie o informację zwrotną deklarującą zainteresowanie Państwa udziałem w projekcie. Pierwsze spotkanie informacyjne dotyczące planów, terminów oraz korzyści z udziału w projekcie planujemy na koniec września. Gorąco zapraszam do zgłaszania swojego udziału w projekcie, w najbliższym czasie będziemy informować o kolejnych ciekawych, także międzynarodowych planach Klastra.

serdecznie pozdrawiam

Hanna Burno,

Prezes Bałtyckiej Fundacji Turystyki Zdrowotnej, koordynatora Bałtyckiego Klastra Turystyki Zdrowotnej

———-

2 stycznia 2017r.

Miło mi poinformować, że z dniem 31 grudnia 2016r. zakończyliśmy pracę nad projektem finansowanym ze środków UE w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk: Sustainable tourism for wellbeing in the South Baltic region (SBWELL)/ Zrównoważony rozwój turystyki na rzecz poprawy samopoczucia w regionie Południowego Bałtyku (akronim SB WELL).

W ramach prac, przeprowadziliśmy dwa spotkania członków Klastra, dnia 20 października 2016r. i dnia 14 listopada 2016r. z  partnerami projektu – Pomorskim Instytutem Naukowym im. Profesora Brunona Synaka oraz Agencją Rozwoju Pomorza. Dodatkowo na przełomie listopada i grudnia 2016r.

Klaster gościł przedstawicieli Lidera Projektu p. Linę Lindell i p. Setayesh Sattari. Spotkania zaowocowały nawiązaniem szeregu kontaktów. Klaster był między innymi inicjatorem spotkań Lidera Projektu i partnerów projektu w Dolinie Charlotty i Hotelu Wieniawa. Brał również czynny udział przy opracowywaniu wniosku do 3 naboru w ramach Programu Interreg South Baltic, dostarczając informacji o sektorze turystycznym na Pomorzu, w którym będzie występował jako partner stowarzyszony.

Serdecznie pozdrawiam

Hanna Burno,

Prezes Bałtyckiej Fundacji Turystyki Zdrowotnej, koordynatora Bałtyckiego Klastra Turystyki Zdrowotnej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *